Välkommen till Furuparken

 

 

Våra projekt

 

 

Svinninge

 

Genom förvärv av två fastigheter planlagda för bostäder har vi genom lantmäteriförrättning bildat sex fastigheter.

 

Fyra är i idag obebyggda samt en bebyggd med fritidshus och en med ett permanent bostadshus.

 

Vi planerar för en vidareförsäljning av de sex fastigheterna genom försäljning av projektet i sin helhet genom en bolagsaffär alternativt vidareutveckling och försäljning av stycketomterna separat.

 

Åter till förstasidan

 

Senast uppdaterad: 2016-04-28/HH