Välkommen till Furuparken

 

 

Våra företag

 

 

 

Isidor Invest AB

                                              (Moderbolaget inom koncernen)

 

 

Våra Projekt- och Förvaltningsbolag

Våra fastighetsbolag

Furuparken Förvaltning AB

Furuparken Fogden 11 AB

Furuparken Projektutveckling AB

Furuparken Bostäder AB

 

Furuparken Omsorgsbostäder AB

 

Furuparken Azalean 32 AB

 

Furuparken Mark 1 AB

 

Fastighets AB Furuhöjden

 

 

Isidor Invest AB är ett litet familjeföretag med kontor i Täby som startade 1988.

Vi arbetar med fastighetsförvaltning och projektutveckling.

Vi äger och förvaltar idag fem fastigheter i Täby,

samt ett antal småhustomter i Österåker.

 

Vår affärsidé är att genom egen kompetens förvalta och utveckla bebyggda samt obebyggda fastigheter med utvecklingspotential i alla dess skeden. Från processen vid

köp och förädling av mark, till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor

samt vård- och omsorgsbostäder.

 

Åter till förstasidan

 

Senast uppdaterad: 2016-04-28/HH