Järnvägsallén 10

 

Fastighet:

 

Viggbyholm 45:13, Järnvägsallén 10 i Täby

 

Fastighetsägare:

 

Furuparken Bostäder AB

 

Förvaltare:

 

 

 

Furuparken Förvaltning AB

Box 128

183 22 Täby

 

Kontaktpersoner:

(Kontrakts- och

fastighetsfrågor)

 

 

 

 

 

Håkan Einerth

Tel: 0708-45 81 42

E-mail: hakan.einerth@furuparken.biz

 

Tomas Andersson

Tel: 0708-49 19 97

E-mail: tomas.andersson@furuparken.biz

 

Kontaktperson:

(hyresdebitering)

 

 

 

Helena Håkanson

Tel: 0705-62 47 30

E-mail: helena.hakanson@furuparken.biz

 

 

Felanmälan:

 

 

 

 

 

 

Vid fel vardagar kl. 08-17 ring eller maila

Fastighetsskötare:

Anders Rylander

Tel: 070-317 67 41 alt 08-544 408 40

E-mail: anders.rylander@boetten.se

 

 

Felanmälan som är akuta under övriga tider sker enligt nedan:

 

Larm på övrig tid bör endast ske vid fel, där följdskador kan uppstå och förvärras, t.ex. vattenskada.

 

I annat brådskande fall, t.ex. vintertid om värmeanläggningen inte fungerar, ring till Larmcentralen tel. 08-657 64 64. Meddela att larmet skall vidarebefordras till Wahlings/WIAB. Ange varifrån larmet kommer och uppge anläggningens benämning eller fastighetens adress och vem som ringer, personnummer och adress som kan användas för motringning.