Tunnan 21

 

Fastighet:

 

Tunnan 21, Furuvägen 87-89  i Täby

 

Fastighetsägare:

 

Furuparken Omsorgsbostäder AB

 

Förvaltare:

 

 

 

Furuparken Förvaltning AB

Box 128

183 22 Täby

 

Kontaktpersoner:

(Kontrakts- och

fastighetsfrågor)

 

 

 

 

 

Håkan Einerth

Tel: 0708-45 81 42

E-mail: hakan.einerth@furuparken.biz

 

Tomas Andersson

Tel: 0708-49 19 97

E-mail: tomas.andersson@furuparken.biz

 

Kontaktperson:

(hyresdebitering)

 

 

 

Helena Håkanson

Tel: 0705-62 47 30

E-mail: helena.hakanson@furuparken.biz

 

 

Kontaktperson

hos hyresgästen

 

Marita Linder

Tel: 070-428 91 61 alt. 08-555 579 60

 

Felanmälan:

 

 

Till kommunens felanmälan.