Furuparken Fastigheter AB

Förvaltar, utvecklar och äger fastigheter i Täby

 
 

 

Felanmälan - Viggbyholm 45:13

 

Fastighet:

Viggbyholm 45:13, Järnvägsallén i Täby

Fastighetsägare:

Furuparken Bostäder AB

Förvaltare:

Furuparken Förvaltning AB
Box 128
183 22 Täby

 

Felanmälan:

 

Vid fel vardagar kl. 08-17 ring eller maila
Fastighetsskötare:
Anders Rylander
Tel: 070-317 67 41 alt 08-544 408 40
E-mail: anders.rylander@boetten.se

 

Felanmälan som är akuta under övriga tider sker enligt nedan:

Larm på övrig tid bör endast ske vid fel, där följdskador kan uppstå och förvärras,
t. ex. vattenskada, icke fungerande värmeanläggning vintertid etc.
I dessa fall ring till Wiab/Wahlings Installationsservice tel. 08-80 16 28.
Ange varifrån larmet kommer och uppge anläggningens benämning eller fastighetens adress och vem som ringer, personnummer och adress som kan användas för motringning.


Kontaktpersoner:

Kontrakts- och fastighetsfrågor

Håkan Einerth

Tel: 0708-45 81 42

E-mail: hakan.einerth@furuparken.biz


Tomas Andersson

Tel: 0708-49 19 97

E-mail: tomas.andersson@furuparken.biz

Kontaktperson:

Hyresdebitering

Helena Håkanson

Tel: 0705-62 47 30

E-mail: helena.hakanson@furuparken.biz